کلکسیون فرش

قالیچه قدیمی با طرح محراب

قالیچه قدیمی با طرح محراب در اندازه های 169 * 132 سانتی متر .

 

کار بافندگان ماهر تبریزی در قرت نوزدهم میلادی . در زمینه ی قرمز رنگ و یکدست این فرش تصویر چهار ستون که گویی سقف محراب بر آن تکیه کرده با نقش قندیلی آویزان شده از سقف محراب در مجموع ترکیب جالبی را به وجود آورده است .

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :