مواد و مصالح

گوسفند لری

پراكنش : محل اصلی پرورش گوسفندان لری در اطراف بروجرد ، خرم آباد و الیگودرز می باشد.جمعیت : 2000000 راس است.


خصوصیات ظاهری : سر در این نژاد نسبتأ بزرگ و پیشانی برجسته بوده و برجستگی كمی روی بینی مشاهده می شود .چشم ها درشت و گوش ها بلند و آویزان است .این نژاد جزو گروه بلند اندامها قرار دارد .معمولا هر دو جنس بدون شاخ بوده ولی به ندرت قوچها دارای شاخهای پیچیده ای هستند .رنگ بدن كم و بیش سفید است كه لكه های خرمایی قهوه ای تیره در اطراف چشم و انتهای پوزه و اعضا دیده می شود .دنبه در این نژاد در اثر شكاف سرتاسری به دو قسمت تقسیم شده و حجم و رشد آن زیاد است .پشم آنها به علت آنكه یك دست سفید نمی باشد ، از مرغوبیت زیادی برخوردار نیست .
خصوصیات تولیدی :
میانگین وزن تولد 3.5 کیلوگرم
میانگین وزن پشم 1.8 کیلوگرم
دوقلوزائی 23 %

 

میش نژاد لری

 

منبع : علی مبارکی
باتشکر از جناب آقای عبدالله احراری

منبع :