برخی گره های نامتعارف مشهور به هنری! ...

استاد فتحعلی قشقایی فر...

روشهای متنوع پود دهی فرش ایران

...

جاجیم بافی در ایران

...

تعریف نقش برجسته یا برجسته بافی

فرش برجسته به فرشی گفته می شود که پزرهای نقوش ان بلندتر از پرزهای زمینه بافته شود وبه صورت سه بعدی شکل گیرد مناظری که گل هایی ان به صورت برجسته وسه بعدی وانواع سایه روش در این گونه فرشها بوجود می اید...

نوار بافی

...

چگونه قالی خوبی ببافیم؟

هنر فرش بافی و قالی بافی که از هنرهای شناخته شده و بومی ایرانی است دارای پشتوانه ای چندهزار ساله در ایران است که تجارب بی شماری را به همراه داشته که دانستن آنها باعث پیشرفت قابل توجهی در هنر بافت فرش ...

نکته های ریز و بسیار مهم در هنگام بافت فرش ...

...

صندلی داغ (قسمت دوم)

گفتگو با جناب عسگری تولید کننده خامه قالی در گروه دانش اموختگان فرش ...

صندلی داغ قسمت اول

گفتگو با جناب عسگری تولید کننده خامه قالی در گروه دانش اموختگان فرش...