نحوه تشخیص فرش های ماشینی از قالی ...

با وجود آنکه به نظر می رسد برخی از فرش های ماشینی که با طرح های زیبا و مناسب بافته شده اند با توجه به ارزانی قیمت آنها از قالی های دست بافت نامرغوب بهتر هستند. ولی با وجود این هیچ گاه فرش ماشینی را با...

بررسی رفتار الیاف پشم،پنبه وابریشم هنگام سوختن،در محیطهای اس ...

الیاف،عموماً به دلیل کاربردهای گسترده در زندگی بشر، از اهمّیت ویژه ای برخوردار هستند. از قرن ها پیش انسان با استفاده از منابع موجود در طبیعت، الیافی را می ساخت و مورد بهره برداری قرار می داد. ...

گزارش تصویری الجزیره از هنر ناب ایرانی ...

فرش هنر، صنعتی است که از دیرباز به عنوان نام واعتباری برای ایران بر فرهنگ ایرانی سایه افکنده است....

تصاویر: بافت فرش

رنگرزی و بافت فرش در تبریز...

چند نکته اساسی برای کشیدن القاج

القاج یا ارقاچ یا پود ضخیم نخ چند لاشده کم تابی است که پس از هر رج بافت به صورت مستقیم بر روی گره ها و دقیقا از وسط نخ های زیرو روی چله عبور داده می شود. ...

شطرنجی کردن چله را فراموش نکنید !

یکی از مهمترین اقداماتی که می تواند راهنمای کار بافنده باشد شطرنجی کردن نخ های چله است. ...

شرحی بر ورنی

 بهتر دیدم که به زبان ساده تر ورنی را توضیح دهم که علاقمندان درک بیشتری از بافت آن داشته باشند. ...

هنر زیبای جاجيم بافی

بافت جاجیم به سبب ویژگی و تمایز آن نسبت به سایر بافته ها به «جاجیم بافت » معروف است ....

جاجیم

جاجیم، دست بافته ای پشمین، منقّش و غالباً مخصوص نواحی سردسیر....