نگاهی به اولین استانداردهای فرش ونساجی (بخش چهاردهم) ...

ويژگيهای دار و ابزار مورد مصرف در فرش‌های دستباف ...

کارگاه آموزشی پرداخت برجسته ویژه نمایندگان شرکت سیرمان ...

با همکاری آموزشگاه هخامنش یک دوره آموزشی پرداخت برجسته ویژه نمایندگان شرکت سیرمان از 2 خرداد ماه شروع و همچنان ادامه دارد روز گذشته عبدالله احراری در جمع فراگیران حضور یافت و از کم و کیف این دوره تخصص...

با استفاده از شانه تراکم چله ها را برای همیشه یکنواخت نماید! ...

بسیاری از عیوب بافت ممکن است بر اثر جابجایی نخهای چله به وجودآید. ...

نگاهی به اولین استانداردهای فرش ونساجی (بخش هفتم) ...

روش اندازه گیری ابعاد فرشهای دستباف ...

با استفاده از شانه تراکم و واریز نخ چله را همیشه یکنواخت نما ...

گزارش تصویری آموزشی ...

نشانه گذاری چله و نقشه چراغ راهنمای بافنده ! ...

بالازدگی و پایین زدگی از رایج ترین عیوب در قالی ایران است که ریشه در عوامل بسیاری دارد. ...

نگاهی به اولین استانداردهای فرش ونساجی (بخش پنجم) ...

روش تعیین تعداد گره در واحد سطح فرشهای دستباف ...

فرش معيوب ؟ (بخش ششم)

چله کشی ...

لوازم قالی بافی

خامهخامه ماده ی اولیه ی صنعت قالی بافی است که از پشم گوسفندان تهیه می شود و به رنگ های مختلف، رنگ آمیزی شده است. ...