صندلی داغ (قسمت دوم)

گفتگو با جناب عسگری تولید کننده خامه قالی در گروه دانش اموختگان فرش ...

صندلی داغ قسمت اول

گفتگو با جناب عسگری تولید کننده خامه قالی در گروه دانش اموختگان فرش...

چین بافی

...

حجم بافی

حجم بافی روشهای متفاوتی دارد مثلا نوع دار در مورد کوزه یا از خود کوزه استفاده میشه ویا مثل تصویر بالا از داری مثل کوزه یا دار هرمی و بافت در هر نوع دار یکسان هست...

آموزش تصویری انواع گلیم با تدریس مریم میرزایی (قسمت پایانی) ...

...

اموزش تصویری انواع گلیم با تدریس مریم میرزایی (قسمت پنجم) ...

...

سبکهای بافت قالی از دیدگاه زنده یاد افشین معماریان ...

...

چله کشی (قسمت پایانی)

...

اموزش تصویری انواع گلیم با تدریس مریم میرزایی (قسمت چهارم) ...

...