گشایش بیست و پنجمین نمایشگاه فرش دستباف ایران ...

رایزنی وزیر صنعت با تولید کنندگان و صادرکنندگان برای احیای جایگاه جهانی فرش ایران ...

گزارش تصویری از بیست و پنجمین نمایشگاه فرش تهران قسمت ششم ...

مراسم افتتاحیه نمایشگاه توسط نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت...

گزارش تصویری از بیست و پنجمین نمایشگاه فرش تهران قسمت پنجم ...

معرفی توانمندیهای دانش اموختگان فرش سالن 25...

گزارش تصویری از بیست و پنجمین نمایشگاه فرش تهران، قسمت چهارم ...

...

گزارش تصویری از بیست و پنجمین نمایشگاه فرش تهران، قسمت سوم ...

غرفه کردستان و زنجان سالن ۳۵...

گزارش تصویری از اماده سازی غرفه های اتحادیه فرش روستایی استا ...

...

گزارش تصویری روز ماقبل اول نمایشگاه بیست و پنجم! ...

...

نمایشگاه بیست و پنجم فرش ایران، نمایشگاهی مشارکتی ...

کمتر از بیست و چهار ساعت دیگر به افتتاح بیست و پنجمین نمایشگاه فرش تهران باقی مانده است. رکود چندین ساله اخیر بازار فرش ایران در داخل و خارج از کشور توان مالی و نقدینگی فعالان فرش ایران را به صورت ملم...

همایش ملی فرش دستباف چهارمحال و بختیاری برگزار می شود ...

همایش ملی فرش دستباف چهارمحال و بختیاری، اسفندماه امسال در شهرکرد برگزار می شود....