قالی شیخ صفی!

با تشکر از رضا اخرت خواه...

مکاتب قالی ایران

فرش ایران در گذر تاریخ ...

تصاویر قالی قفقاز به روایت کتاب پیش درامدی بر تاریخ فرش جهان ...

...

فرش بقعه شيخ صفي‌ گره‌هايي بر تاروپود تاريخ اردبیل ...

به شهادت تاريخ، اوج هنر فرشبافي ايران را بايد در دوران حكومت سلسله صفويان باید جست و جود كرد، در واقع برخي از عالي‌ترين قالي‌هاي ايران، كه تنها نمونه‌هاي باقي مانده از دوران عظمت اين هنر است، متعلق به...

پیشینۀ فرش هــای ارمنــی و بازتاب نمــاد و انگاره در اصالت ن ...

ارمنیان، که جزو نخستین پیروان رسمی مسیحیت (از 301م) هستند، میراث کهن انگارهها و نمادهای فرهنگ و سنت خود را با مفهوم روحانی آیین جدید تلفیق کردند و در طول روند تکامل نقشها موفق به بیان قوی و آشکار آنه...

قالی پرده ای دورو محرابی درختی

تاریخ بافت: 1281 ش./ 1320 ق. ...

ترنج هشت¬ضلعی نماد قالی¬های جهان اسلام ...

...

قاليچه‌هاي ترنج دار صفويه

و قاليچه‌هاي معروف به «سالتينگ » ...

قالي بافي در دوره‌ي صفوي ( 1145 – 908 هـ .ق) ...

به شهادت تاريخ، اوج هنر قاليبافي ايران را بايد در دوران حكومت سلسله صفويان جستجو كرد. در واقع برخي از عالي‌ترين قاليهاي ايران كه تنها نمونه‌هاي باقيمانده از دوران عظمت اين هنر مي‌باشند متعلق به دوران ...