ده فاکتور مهم در ارزیابی اصالت و محل بافت فرش ...

بیگی مدیر مجتمع آموزش قالیبافی مستعد...

گزیده هایی از قالی ایران و درخواست من !(قسمت اول) ...

عبدالله احراری...

معرفی فرش‌های سالتینگ

ایرلند یکی از پیشروترین محققین در زمینه مطالعه‌ فرش‌ های شرقی (آسیایی) و نویسنده آثار بی شماری‌ است که از شهرت جهانی برخوردار است،از جمله‌ کتاب‌های وی،کتاب «قالیچه‌های شرقی،یک‌ راهنمای جدید و جامع» یک...

نماد شناسی در فرش (قسمت نهم معرفی نمادهای پرنده) ...

صدیقه اکبری مدرس و پژوهشگر فرش ایران...

قالی شیخ صفی!

با تشکر از رضا اخرت خواه...

مکاتب قالی ایران

فرش ایران در گذر تاریخ ...

تصاویر قالی قفقاز به روایت کتاب پیش درامدی بر تاریخ فرش جهان ...

...

فرش بقعه شيخ صفي‌ گره‌هايي بر تاروپود تاريخ اردبیل ...

به شهادت تاريخ، اوج هنر فرشبافي ايران را بايد در دوران حكومت سلسله صفويان باید جست و جود كرد، در واقع برخي از عالي‌ترين قالي‌هاي ايران، كه تنها نمونه‌هاي باقي مانده از دوران عظمت اين هنر است، متعلق به...

پیشینۀ فرش هــای ارمنــی و بازتاب نمــاد و انگاره در اصالت ن ...

ارمنیان، که جزو نخستین پیروان رسمی مسیحیت (از 301م) هستند، میراث کهن انگارهها و نمادهای فرهنگ و سنت خود را با مفهوم روحانی آیین جدید تلفیق کردند و در طول روند تکامل نقشها موفق به بیان قوی و آشکار آنه...