خور ، بیابانک و جندق (قسمت دوم)

ویژگی های اجتمایی اقتصادی منطقه ...

خور ، بیابانک و جندق (قسمت اول)

زمانی که به قصد خور و بیابانک پا از نایین بیرون می نهیم تا رسیدن به خور روستاهای نظیر فرخی و جلال آباد و چاه ملک را پیش رو داریم و سپس خور که مدخل گذر به سوی تعدادی روستای خشک و غبار آلود نظیر اردیب ،...

شهر نایین (قسمت دوم)

ویژگی های اجتماعی اقتصادی شهر نایین ...

شهر نایین (قسمت اول)

فرشی که امروز به نام ((فرش نایین)) به شایستگی و غرور ارزشی والا به فرش ایران در بازارهای جهانی بخشیده است ، نه از آن این شهر، بلکه از آن منطقه یی است که ما آن را به عنوان شهرستان نایین می شناسیم و بر ...

خراسان

هرات (امروز در کشور افغانستان قرار دارد) و مشهد برای قرن ها هم ردیف تبریز در شمال غرب ، اصفهان در مرکز و کرمان و شیراز در جنوب ایران از مراکز مهم بافت قالی بوده اند. مشهد و قلمرو تحت نفوذ اقتصادی ، فک...

شرق ایران

مراکز بافت در شمال و مرکز و جنوب ایران که قبلا در مورد آنها بحث شد در شرق ، در دو بخش صحرایی محصور گردیده اند ، دشت کویر بزرگ نمک و دشت لوت یا کویر لوت ، و این هر دو بخش اعظمی از استان خراسان را که مش...

طوایف قشقایی و خمسه

همچون افشاری ها ، قشقایی ها نیز از عشایر ساکن استان فارس هستند که اجدادشان در اصل ترک بوده اند. تصور می شود که این طایفه در قرن 16 میلادی از آذربایجان به این ناحیه مهاجرت نموده اند و لهجه ترکی ایشان ب...

کرمان - راور

نام راور که غربی ها به غلط لاور می خوانند ، مرکز قالی بافی است در شمال شرق کرمان و در مجاورت کویر لوت. راور مدتها مبدا و خاستگاه ظزیف ترین قالی های کرمان بوده است. ...

جنوب ایران

در طی طریق به طرف مناطق جنوبی کشور بیشتر از هر منطقه دیگر ایران نشانه هایی از تاریخ پرتلاطم این سرزمین را مشاهده می کنیم. ...