تاریخ فرش پهلوی (بخش سوم)

 26/5/1309    پروگرام  موسسۀ  قالی  ایران  : نظر به  این  که  صنعت قالی  از دیرگاهی  یکی  از صنایع  اختصاصی  ایران&n...

تاریخ فرش پهلوی (بخش دوم)

در سال   1304 بر اساس  گزارشی  از  سفارت  ایران  در ایتالیا  در بعضی  از نقاط  خارجه  مثل  آلمان  و  جنوب   ایتالیا&...

تاریخ فرش پهلوی (بخش اول)

فرش ایران بر آمده از هنر اصیل و قدمت آداب ها و رسوم های زیبای ایرانی می باشد. فرش هایی ایرانی با نقوش و تزئینات خیالی باغ گونه خود به جان و روح انسان ، توان زندگی را هدیه می کند. ...

واژه قالی و تاریخچه آن از دیدگاه دهخدا ...

قسمي از گليم پرزدار منقش گرانبها که خالي نيز گويند. (ناظم الاطباء). مهمترين محصول صنعتي ايران در عصر حاضر قالي و قاليچه دست بافت است . قالي بافي از صنايع بسيار قديم ايران است . ...

بررسی صد سال سهم فرش در اقتصاد ایران(بخش پانزدهم) ...

موانع و محدوديت‌های درون مرزی  وجود قوانين و مقررات متضاد، بی ثبات و دست و پاگير و فقدان هماهنگی برای اجرای سياست‌های بازرگانی: در كشور دهها ستاد، شورا، وزارتخانه، سازمان، موسسه و مراكز وجود...

بررسی صد سال سهم فرش در اقتصاد ایران(بخش چهاردهم) ...

مهمترین صادر کنندگان فرش دستباف جهان         طبق جدول وضعیت عمده ترین صادر کنندگان فرش را در بازار جهانی طی سالهای 1377-1347 نشان می دهیم. در طول 30سال سهم ایر...

بررسی صد سال سهم فرش در اقتصاد ایران(بخش سیزدهم) ...

وضعیت صادرات  فرش بین سالهای 1349 تا 1378 در سال 1349 صادرات غیر نفتی ایران در سال 1349 از لحاظ ارزش به 277,9 میلیون دلار و از لحاظ وزن به 1748,8 هزار تن رسید که نسبت به ارقام مشابه به سال 48 به...

بررسی صد سال سهم فرش در اقتصاد ایران(بخش دوازدهم) ...

بررسی تركيب بازار جهانی فرش ايران همانطور كه در جدول زیر ملاحظه می ‌شود سهم ايران در صادرات جهانی فرش دستباف از لحاظ حجم و ارزش طی سال‌های 59-1355 همراه با نوسانات شديدی مواجه بود. به نحوی كه از ...

بررسی صد سال سهم فرش در اقتصاد ایران(بخش یازدهم) ...

بررسی  فرش دستباف در اقتصاد كشور قاليبافی در ايران عموميت داشته و در اكثر نواحی شهری، روستايی و عشايری ايران قاليبافی رواج دارد. در ايران ظرفيت توليد فرش بطور بالقوه زياد می‌ باشد. لذا ‌باي...