عوامل و فاکتورهای موثر در قیمت گذاری فرش قسمت دهم (بررسی نمو ...

سعید احباب ...

بررسی عوامل موثر در قیمت تمام شده قالی دستباف قسمت نهم ...

سعید احباب ...

عوامل موثر بر قیمت گذاری قالی دستباف قسمت هشتم(قیمت گذاری فر ...

سعید احباب ...

بازاریابی قالی قسمت پنجم(اصول و فنون مذاکره) ...

مهندس حسین بید آبادی صادر کننده قالی دستباف...

عوامل موثر بر قیمت گذاری فرش دستباف قسمت هفتم ...

سعید احباب پژوهشگر و فعال فرش تبریز ...

عوامل موثر در قیمت گذاری فرش قسمت ششم ...

سعید احباب فعال فرش تبریز ...

شناخت بازار فرش امریکا و آشنایی با بزرگترین وارد کنندگان فرش ...

دکتر خسرو سبحه ...

بررسی بازار فرش در آمریکا و رهنمودهایی به دانش آموختگان فرش ...

دکتر خسرو سبحه ...

رضا ذوقی نسب یکی از دانش آموختگان موفق فرش و کار آفرین ...

...