زمینه یابی اشتغال دانش آموختگان فرش (قسمت هفتم: تولید فرش ) ...

اگرچه رکورد بی سابقه حاکم بر بازار ورود به عرصه تولید فرش را قدری مشکل نموده و قطعا باید با احتیاط کامل به تولید فرش در شرایط فعلی پرداخت اما در همین شرایط رکود نیز هستند تولیدکنندگانی که بصورت نصبی م...

زمینه یابی اشتغال دانش آموختگان فرش (قسمت هفتم: مواداولیه فر ...

تامین و تولید مواداولیه مناسب جهت فرش‌بافی همواره یکی از دغدغه‌های جامعه فرش بوده و می‌باشد. ...

آشنایی با شماره تعرفه‌های گمرکی فرش ...

تفاوت فرش Knotted، Woven و Tufted چیست؟ ...

استراتژی بازاریابی فروش در شرایط ركود بحران ...

شرایط اقتصادی مانند یک سال دارای چهار فصل است. تابستان اقتصادی یا همان دوره رونق اقتصادی، پاییز اقتصادی یا همان دوره رکود اقتصادی، زمستان اقتصادی یا همان دوره بحران اقتصادی، بهار اقتصادی یا همان دوره ...

زمینه یابی اشتغال دانش آموختگان فرش (قسمت ششم: طراحی) ...

بدون اغراق طراحی و نقاشی نقشه فرش یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های اشتغال دانش آموختگان فرش است. ...

ACOR چیست ؟

مخفف American Conference on Oriental Rug کنفرانس آمریکایی درمورد فرش شرقی است که یک سازمان غیرانتفاعی است و برای شناخت وارزیابی فرش و نساجی شرقی هردوسال یک بار با عضویت موسسات فرش و نساجی آمریکای شمال...

شاخص های اقتصادی اجتماعی كشورهای توليد كننده فرش دستباف ...

شاخص های اقتصادی اجتماعی كشورهای توليد كننده فرش دستباف ...

زمینه یابی اشتغال دانش آموختگان فرش (قسمت چهارم مربیگری و مد ...

یکی دیگر از زمینه‌های قابل توجه دانش آموختگان فرش آموزشگاه‌های فنی حرفه ای و آزادی هستند که در زمینه فرش و صنایع دستی فعالیت می‌نمایند. ...

۵ گام برای مذاکره بهتر

پروفسور مارگارت نیل، نویسنده و پروفسور دانشگاه استنفورد می‌گوید: انسان‌ها زمانی که در یک نبرد قرار می‌گیرند، معمولا گاهی مجبور به تسلیم می‌شوند و حتی در مواردی که منافع شخصیشان به ...