دعوت به همکاری

انجمن فرش ایران از کلیه محققین،پژوهشگران،اساتید و دانش‌آموختگان و عموم جامعه فرش ایران که تمایل به همکاری با سایت قالیکده و این انجمن دارند دعوت به همکاری می نماید. ...

گزارشی از یک کارگاه مصنوعات گلیم وجاجیم. ...

حسن جبلی مدیر عامل شرکت سوماک: عدم حمایت دستگاه های دولتی مهم ترین مشکل صنایع دستی است. مصنوعات گلیم و جاجیم و فرش بلاخص تکه دوزی فرش، از جمله صنایعی است که ارزش افزوده تولیدات صنایع دستی و به ویژه ج...

مواد اولیه

...

آموزش قالی و گلیم و جاجیم بافی

...

طراح و نقشه کش قالی

...