فرآیند و چگونگی چله آماده برای استفاده بافنده و تحول در چله ...

رضا الوندی ...

شستشوی قلیایی پشم

...

مضرات الیاف مصنوعی فرش های ماشینی ...

تقریبا همه فرش های ماشینی که از الیاف مصنوعی ساخته شده اند و یا الیاف آنها مورد عمل آوری شیمیایی قرار گرفته است باعث آزاد شدن مواد شیمیایی به داخل منزل شما میشوند، ...

علی محمدی تولید کننده عمده خامه و بند دستریس ایران از منطقه ...

...

قیمت عمده فروشی مواد اولیه قالی به تاریخ 4 مهر ماه ...

...

روش تشخیص ابریشم مصنوعی و طبیعی در فرش دستباف ...

در فرش ترکیه و هند و تا حدودی در پاکستان، استفاده از ابریشم مصنوعی به جای ابریشم طبیعی رواج دارد و وسوسه عده ای برای تقلید از این کار در ایران طبیعی می باشد. اما باید در نظر داشت که سابقه و ارزش فرش ه...

معرفی انواع پشم گوسفندان قشقایی به تفکیک رنگ ...

...

گزارش تصویری از کارگاه پشم ریس و رنگرزی استاد موسوی در همدان ...

...

روش شناسایی انواع الیاف

...