آشنایی با پشم مغان (قسمت دوم)

ویژگیهای فیزیكی پشم (ساختمان لیف پشم)...

Wool The Natural Fibre

Limited supply and exceptional characteristics have made wool the world's premier textile fibre ...

آشنایی با پشم مغان (قسمت اول)

پشم از الیافی حیوانی است كه از بدن گوسفند به دست آید. امروزه بیش از ۲۰۰ نژاد گوسفند در دنیا شناخته شده كه اكثر آنها از نظر تولیدات تجاری و اقتصادی دارای اهمیت چندانی نبوده و صنعت پرورش گوسفند، تنها مت...

انواع فرش در پرز و اندازه( قسمت دوم) ...

انواع فرش از نظر اندازه ...

انواع فرش در پرز و اندازه( قسمت اول) ...

یکی از مواردی در در ارزش یک قالی در نظر گرفته می شود، جنس پشم و کرک بکار رفته در بافت آن است. اصولا در قالی های نفیس علاوه بر نقش و رنگ، جنس مواد بکار رفته نیز نقشی اساسی دارد. ...

مراحل تبديل پشم به خامه قالی بافی(نخ پشمی) ...

مرحله سرت کردن: مشخصات پشم به محل پرورش،‌نژاد و طرز تغذیه گوسفند بستگی دارد و همچنین پشمهای قسمتهای مختلف بدن گوسفند از لحاظ کیفیت و ظرافت یکسان نیست و آنجه در جنوب خراسان متداول می‌باشد به ...

خواص فیزیکی پشم (قسمت پنجم)

ویژگیهای پشم: ...

شستشو و چیدن پشم گوسفندان /تصویر

با شروع گرما در فصل بهار ،دامداران شهرستان لامرد شروع به شستشو و چیدن پشمهای گوسفندان خود میکنند تا در برابر گرمای زیاد منطقه آسیبی نبینند....

خواص فیزیکی پشم (قسمت چهارم)

تقسیم بندی الیاف پشم: ...