تحقیقات کرم ابریشم در ایران(قسمت اول) ...

دورنمايی روشن برای صنعت نوغانداری کشور ...

همه چیز درباره کرم ابریشم

کرم‌های ابریشم در طول زندگی خود، ۴ مرحله از تکامل را طی می کنند که در بیشتر حشرات قابل مشاهده است ...

مراحل پرورش کرم ابريشم

کرم ابریشم بیش ازچهار هزارسال توسط مردم پرورش داده می شد این کارنخستین بار در چین در حدود 2600 سال قبل از میلاد مسیح آغازشد چینی ها رازتهیه ابریشم را سالها مخفی نگه داشتند ودر اروپا و خاورمیانه تجارت ...

بهبود خواص فيزيکی نخ پشمی ايرانی مورد استفاده در فرش دستباف ...

خصوصيات ويژه الياف پشم گوسفندان بومی ايرانی (مانند بازگشت پذيری مناسب) در مقايسه با پشم گوسفندان مرينوس سبب استفاده انحصاری آنها در فرش دستباف شده است. ...

بهبود خواص فيزيکی نخ پشمی ايراني مورد استفاده در فرش دستباف ...

خصوصیات ویژه الیاف پشم گوسفندان بومی ایرانی (مانند بازگشت پذیری مناسب) در مقایسه با پشم گوسفندان مرینوس سبب استفاده انحصاری آن‌ها در فرش دستباف شده است. ...

"سوزاندن" روش جالبی برای شناسایی الیاف ...

پنبه – ((Cotton:الیاف پنبه معروف‌ترین و مهم‌ترین الیاف گیاهى است که امروز در صنعت نساجى به‌صورت گسترده به‌کار برده مى‌شود و بیشتر پوشاک مردم جهان از این جنس است. ...

بررسی رفتار الیاف پشم ، پنبه و ابریشم هنگام سوختن، در محیطها ...

روش های شناسایی الیاف ...

بررسی رفتار الیاف پشم ، پنبه و ابریشم هنگام سوختن، در محیطها ...

ویژگی الیاف: الیاف پشم پشم از الیاف طبیعی حیوانی است. در گذشته پشم را بر روی پوست و به همراه آن مورد استفاده قرار می دادند، ولی باپیشرفت صنایع فرآوری پشم و پوست و گسترش موارد استفادة هر کدام، انواع پ...

وضعیت جهانی مواداولیه فرش دستباف(پشم-پنبه-ابریشم) ...

مواد اولیه اصلی فرش دستباف عبارتند از:1-پشم 2- پنبه 3- ابریشم ،که ذیلا اشاره ای به وضعیت جهانی آنها می نماییم ...