تولید پشم شتر-قسمت دوم

عدل های بزرگ پشم شتر باید دارای شناسنامه زیر باشد ...

تولید پشم شتر-قسمت اول

نیاكان ما از پیشتازان استفاده از پشم حیوانات اهلی نظیر پشم گوسفند، بز و شتر بوده اند و تاریخ نگاران بر این عقیده اند كه ایرانیان اولین ملتی هستند كه به بافت قالی پرداخته اند و هنوز كه هنوز است این صنع...

تحقیق کلیات و تاریخچه پشم

[align=justify]کلیات و تاریخچه پشمپشم یکی از مهمترین مواد اولیه در صنایع نساجی بوده و از زمان دور بشر توانسته از این الیاف در تهیه پوشاک استفاده نماید. بررسی تاریخ نشان می دهند که بابلیان در 4000 سال ...

Wool

As with many discoveries of early man, anthropologists believe the use of wool came out of the challenge to survive. In seeking means of protection and warmth, humans in the Neolithic Age wore animal ...

پشم ( علوم الیاف )

پشم ، رشته هایی باریک و نرم که بر روی پوست حیواناتی مانند گوسفند و شتر می روید و در پارچه بافی و فرش بافی از آن استفاده می شود و معمولاً نوع غیرقابل رشتن آن برای تولید نمد به کار می رود. نوع پشم به رو...

بررسی ویژگیهای مواد اولیه مورد مصرف در فرش دستباف ...

با نگاه به قالیهای به یادگار مانده از دوره شکوه و اوج قالی ایرانی و بررسی کیفیت مواد اولیه مصرفی آنها بر این نکته تاکید دارد که قالی ایران با استفاده از پشم گوسفندان ایرانی توانسته است به نقطه اوج خود...

قالی ایرانی با پشم گوسفند ایرانی درخشش جهانی دارد! ...

نگاهی به پشم نژادهای مختلف گوسفندان ایران با تاکید بر نژادهای خراسانی ...

نگاهی به اولین استانداردهای فرش ونساجی (بخش پانزدهم) ...

استاندارد روش آزمون قابليت ارتجاعی الياف پشم ...

نگاهی به اولین استانداردهای فرش ونساجی (بخش سیزدهم) ...

استاندارد درجه بندی نخ ابريشم خام كه نخستين بار درسال 1358تهيه گرديد براساس پيشنهادهای رسيده و بررسی و تاييد كميسيون فنی نساجی برای نخستين بار مورد تجديد نظر قرار گرفت و در هفتاد و ششمين اجلاسيه كميته...