از عدالت و انصاف خارج نشویم!

خاطرم هست سال ١٣٧٠ كه من تازه وارد دانشگاه اراك شده بودم اوايل كه درسها سبك بود بعد از ظهرها مي رفتم بازار اراك و بخاطر علاقه به فرش ساعاتي را در انجا در حجره هاي آشنايان پدرم مي گذراندم و بعضا فرشهاي...

چند سوال و جواب کوتاه قسمت بیست و چهارم ...

مجموعه سوالات تخصصی فرش هدیه روزانه سایت قالیکده و کانال چهارسوق برای داوطلبان ارشد و فعالان فرش ...

چند سوال و جواب کوتاه قسمت بیست و سوم ...

مجموعه سوالات تخصصی فرش هدیه روزانه سایت قالیکده و کانال چهارسوق برای داوطلبان ارشد و فعالان فرش ...

مقاله اي پيرامون ايلات و عشاير

مقدمه در گذشته، ميان دو اصطلاح ايل و عشاير تمايزي قائل نبودند و اين دو را مترداف با يكديگر و براي معرفي گروهي از مردم كوچندة شبانكارة چادرنشين به كار مي‌بردند؛ اما امروزه در مردم شناسي و جامعه شناسي،...

ایلات، طوایف و توزیع جغرافیایی

پراکنش ایلات وعشایر در پهنه جغرافیای کشور یکسان نیست و چه بسا مناطقی که در گذشته از تراکم زیاد جمعیت عشایری برخوردار بوده وامروزه به خاطر رشد سریع شهرنشینی یا تبدیل اراضی به کاربری های صنعتی، کشاورزی ...

چند سوال و جواب کوتاه قسمت بیست و دوم ...

مجموعه سوالات تخصصی فرش هدیه روزانه سایت قالیکده و کانال چهارسوق برای داوطلبان ارشد و فعالان فرش ...

چند سوال و جواب کوتاه قسمت بیست و یکم ...

مجموعه سوالات تخصصی فرش هدیه روزانه سایت قالیکده و کانال چهارسوق برای داوطلبان ارشد و فعالان فرش ...

داستان پیدایش قبیله یموت

از استادم حضرت رجب آخون صیادی خواندم که نوشته بود ، مدتی بعد از یورش مغول به خوارزم ، کودکی بنام یموت در بالقان زندگی می کرد . أرساری بای این نوجوان را دید و اصل و نسب وی را جویا شد . ...

چند سوال و جواب کوتاه قسمت بیستم

مجموعه سوالات تخصصی فرش هدیه روزانه سایت قالیکده و کانال چهارسوق برای داوطلبان ارشد و فعالان فرش...