صفحه اول روزنامه های صبح امروز/ پنجشنبه ۳۰ ارديبهشت ...

پنجشنبه ۳۰ ارديبهشت...

صفحه اول روزنامه های صبح امروز/ چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت ...

چهارشنبه ۲۹ ارديبهشت ...

صفحه اول روزنامه های صبح امروز/ سه‌شنبه ۲۸ ارديبهشت ...

سه‌شنبه ۲۸ ارديبهشت...

صفحه اول روزنامه های صبح امروز/ دوشنبه ۲۷ ارديبهشت ...

دوشنبه ۲۷ ارديبهشت...

ابریشم بافی

یکی از دستبافته‌های ظریف ایران پارچه‌های ابریشمی الوان با طرح‌های ساده، راه راه، چهارخانه و هندسی است که با رنگ‌های گیاهی و معدنی توسط دستگاه‌های نساجی با عرض تقریباً 50- 30 س...

صفحه اول روزنامه های صبح امروز/ یکشنبه‌ ۲۶ ارديبهشت ...

یکشنبه‌ ۲۶ ارديبهشت...

رو دوزی

هنر زمینه آشکار برای پروش قدرت ابتکار و نوآوری می باشد ،هنر آرام بخش روح انسان است. ...

صفحه اول روزنامه های صبح امروز/ شنبه ۲۵ ارديبهشت ...

شنبه ۲۵ ارديبهشت...

نهایت سلیقه !!!!!مرکز ملی فرش و مرکز برنامه ریزی و نظارت دخا ...

ساعتی قبل جناب رونقیان عکسی از تابلو نصب شده بر بلندای ساختمان شهید جعفر پوریان برای من ارسال نمود که از این همه سلیقه و ابتکار !!!وزارت صنعت و معدن و تجارت شوکه شدم. ...