کارگاه شناخت مواد اولیه فرش و رنگرزی(قسمت سوم) ...

چرا در نسخه های رنگرزی نباید بگوییم نقطه ی جوش ؟؟؟!!! ...

رنگرزی طبیعی (قسمت سیزدهم: رنگرزی پشم بارنگ گیاهی روناس وترک ...

 در اینجا کمی به معرفی روناس می پردازیم،روناس درزبان فرانسه گرانس نامیده میشود.درآذربایجان شووری با سه گونه روناس روبرو میشویم. که از آنها روناس ماوراء قفقاز وروناس گرجی بیشتر انتشاردارد که هردو ...

کارگاه شناخت مواد اولیه فرش و رنگرزی(قسمت دوم) ...

در اين آزمايش به شناسايی الياف از طريق سوزاندن آن‌ها و از روی دود حاصله، بوی ايجاد شده، رنگ خاكستر و ... می پردازيم. ...

رنگرزی طبیعی (قسمت دوازدهم: رنگرزی ابریشم با نیل به صورت سرد ...

از دیر باز رنگرزان برای بدست آوردن رنگهای تازه وگذشتن از سد محدود کننده سه رنگ اصلی قرمز،زرد،ابی،از مخلوط رنگهای طبیعی استفاده می نمودند. ...

کارگاه شناخت مواد اولیه فرش و رنگرزی(قسمت اول) ...

آب در رنگرزیآب با حل نمودن رنگینه ها و مواد تعاونی رنگرزی و انتقال آنها به کالای نساجی نقش بسیار مهمی در واکنشهای رنگرزی ایفا میکند...... ...

رنگرزی طبیعی (قسمت یازدهم:رنگرزی الیاف پشم با رنگ گیاهی بدون ...

روناس از قدیم الایام در کلیه زبانها مترادف با رنگ قرمز بوده است انواع مختلف بوته روناس را می توان در بیشتر کشورهای عالم یافت رونا در کشور مکزیک در قاره ظظامریکا از گیاهان بومی است.این گیاه در نقاط س...

رنگرزی طبیعی (قسمت دهم:شستشوی پشم، رنگرزی الیاف پشم با رنگ گ ...

پشمی که از پشت گوسفند چیده شده است دارای مواد خارجی زیادی است که قبل ازعملیات دندانه دادن ورنگرزی وبافندگی بایستی از پشم جدا کرد.این ناخالصی ها مواد زیرراتشکیل می دهند. ...

رنگرزی طبیعی (قسمت نهم: دلايل اقتصادی استفاده از رنگهای گياه ...

استفاده از رنگهای گياهی نتايج اقتصادی و اجتماعی متعددی در پی خواهد داشت كه مهمترين آنها عبارتند از: ...

رنگرزی طبیعی (قسمت دهم: كاربرد رنگهای گياهی در هنرهای دستی ا ...

مسلم است كه رنگ آميزی در ميان مردم فلات ايران سابقة ديرينه دارد، هر چند كه از نقطة آغاز بی خبريم و قادر نيستيم به دقت نخستين جماعتی را كه در اين فلات به كار رنگ آميزی پرداختند مشخص كنيم. ...