استاد امیر افسری

آقای امیر افسری برادر سوم خانواده افسری ها است که ظاهراً تسلط بر هنر نقش قالی را در کارخانۀ فرش ماشینی به کار گرفته است. ...

معرفی استاد جعفر رشتیان

در میان طراحان و هنرمندان اصفهان توفیق آن را داشتیم که با جعفر رشتیان ملاقات کنیم. چه این هنرمند پس از دوبار دیدار، در بار سومی که به اصفهان رفتیم متاسفانه به علت سرطان حنجره که سالیان متمادی به آن مب...

معرفی استاد حسین واعظی

حسین واعظی متولد 1310 از پدری روحانی درکرمان متولد شده است. ...

استاد رحمت الله شادمان

رحمت الله شادمان، هنرمند دیگر اصفهانی، چندان پیر نیست که از نسل طراحان قدیم اصفهان محسوب می شود و می توان امید داشت که سال های طولانی به خدمت خود در این هنر ادامه دهد. ...

معرفی استاد رضا صانعی

نام آورترین هنرمند نقش قالی در کاشان رضا صانعی (میر سیدرضا خان) در حدود 1265 در شهر کاشان متولد شد. از کودکی علاقۀ زیادی به صنعت فرش و نقش قالی داشت....

گره عشق

استاد محسن محسني در سال 1309 در مازندران متولد شد. در سال 1333 در شرکت سهامي فرش ايران با ديپلم علمي مشغول به کار شد....

معرفی استاد حاج میرزا آقا امامی

حاج میرزا آقا امامی هنرمند برجستۀ اصفهانی در سال 1260 شمسی در اصفهان متولد شد. وی به دستور میرزاحسین صنیع همایون برای تعمیر مینیاتورهای کهنۀ عهد صفوی در اصفهان مشغول کار شد. ...

معرفی استاد حسن خان شاهرخی

نسل بزرگ نقاشان، با حسن خان آغاز می شود که به سال (1248 ه.ق) به جهان آمد و هشتاد سال بزیست و در (1330 ه.ق) روی در نقاب خاک کشید. ...

آشنایی با استاد جعفر پاکدست

درود بر هنرمندی که هنرش برای همیشه به یادگار خواهد ماند یاد استاد پاکدست همیشه گرامی باد....