سلسله گفتاری پيرامون هنر و هنرمندان قالی تبريز ...

تا کنون درموضوع قالی ايران و مجموعه عوامل آن  ، بسيار گفته و نوشته اند ، وهرانديشه ای با ويژه گيهای خاستگاه خود به شرح و وصف آن پرداخته است ، اما آنچه دراين ميان جای تامل دارد عدم و يا کمينه بودن...

سلسله گفتاری پيرامون هنر و هنرمندان قالی تبريز ...

 تا کنون در موضوع قالی ايران و مجموعه عوامل آن، بسيار گفته و نوشته اند، وهرانديشه ای با ويژه گيهای خاستگاه خود به شرح و وصف آن پرداخته است، اما آنچه دراين ميان جای تامل دارد عدم و يا کمينه بودن م...

سلسله گفتاری پيرامون هنر و هنرمندان قالی تبريز ...

تا کنون درموضوع قالی ايران و مجموعه عوامل آن  ، بسيار گفته و نوشته اند ، وهرانديشه ای با ويژه گيهای خاستگاه خود به شرح و وصف آن پرداخته است ، اما آنچه دراين ميان جاي تامل دارد عدم و يا کمينه بودن...

داستان خلق مینیاتورهایی که جهانی شد / محمود فرشچیان از کودکی ...

زمانی که محمود فرشچیان در کارگاه نقاشی استاد حاج میرزا آقا امامی زانوی شاگردی به زمین زد، کسی فکر نمی‌کرد چند سال بعد هنر مینیاتور ایرانی به واسطه نام او جهانی شود. ...

آشنایی با "استاد جعفر پاكدست سردرودی" ...

استاد جعفر پاكدست سردرودی ...

استاد جعفر پاکدست درگذشت

استاد جعفر پاکدست سردرودی پیشکسوت طراحی فرش دعوت حق را لبیک گفت. ...

با استادغلامعلی صفدرزاده حقيقی ازاستادان بافنده معروف اصفهان ...

بیوگرافی استادغلامعلی صفدرزاده حقيقی ...

آشنایی با آرتور پوپ(قسمت شانزدهم) ...

آموزش میهن‌دوستی به نوجوانان و نظامیان/روزنامه مردم سالاری ...

آشنایی با آرتور پوپ(قسمت پانزدهم) ...

آرزویم این است که در ایران به خاک سپرده شوم/ روزنامه مردم سالاری...