آشنایی با استاد احمد شکرانی

استاد احمد شکرانی در دیماه ۱۳۳۱ در شهر اصفهان در خانواده‌ای هنرمند بدنیا آمد. مادرش که خود نقاش‌زاده بود و در هنر ذوقی وافر داشت، اولین مربی و مشوق وی در هنر نقاشی بود....

مراسم بزرگداشت استاد علی رشتی‌زاده بنيانگذار فرش ابريشم قم د ...

دومين مراسم بزرگداشت استاد فرش ايران استاد علی رشتی‌زاده بنيانگذار فرش ابريشم قم با حضورروسائ دانشگاه واتاق بازرگانی وانجمن علمی فرش وپژ‍وهشکده فرش ايران وجمعی از هنرمندان، صادرکنندگان و توليدکنندگان ...

آشنایی با استاد اصغر بیات

استاد اصغر بیات در سال ۱۳۱۶ در شهر هنر پرور اصفهان تولد یافت. ...

آشنایی با استاد عبدالله باقری

استاد عبدالله باقری در سال ۱۲۹۲ خورشیدی در تهران به دنیا آمد. ...

آشنایی با استاد علی اشرف کاشانی

استاد علی اشرف کاشانی به سال ۱۲۸۰ شمسی در شهر کاشان تولد یافت. ...

آشنایی با استاد اسکندری

استاد اسکندری به سال۱۲۸۰ شمسی، در شهر تبریز، پا به عرصة وجود نهاد. ...

آشنایی با استاد جمشید امینی

استاد جمشید امینی بافنده هنرمندی است که در سال ۱۲۸۲ شمسی در ۷۰ کیلومتری تهران در قریه‌ای بنام فشند متولد شد. ...

آشنایی با استاد سيد عرب

استاد سید عرب یکی از گمنام‌ترین و در عین حال شاخص‌ترین نقاشان خیالی است. ...

آشنایی با استاد اسدالله وثوقی ایرانی ...

استاد اسدالله وثوقی ایرانی ایرانی را می‌توان به حق یکی از پیشکسوتان فرش اردبیل دانست. ...