آشنایی با استاد اکبر رسام برگی

استاد اکبر رسام برگی در سال۱۲۹۶ ه. ش در تبریز در خانواده‌ای متوسط به دنیا آمد....

آشنایی با "استاد ابراهیم رضایی" به انگیزه برگزاری همایش نقد ...

استاد ابراهیم رضایی به سال ۱۲۸۹ ه. ش در شهر تبریز دیده به جهان گشود و تحصیلات ابتدائی را در مکتب خانه گذراند. ...

آشنایی با "استاد اکبر رسام برگی" به انگیزه برگزاری همایش نقد ...

استاد اکبر رسام برگی مرحوم استاد برگی در سال۱۲۹۶ ه. ش در تبریز در خانواده‌ای متوسط به دنیا آمد. ...

آشنایی با "استاد حاج نقی شیرفر" به انگیزه برگزاری همایش نقد ...

استاد حاج نقی شیرفراستاد حاج نقی شیرفردر سال ۱۲۹۳ ه. ش در محله اهراب تبریز دیده به جهان گشود. ...

آشنایی با "استاد محمد حسین بنام" به انگیزه برگزاری همایش نقد ...

استاد محمد حسین بنام که در تبریز با عنوان (بنام) مشهور است، بی‌شک یکی از مبتکرین و خلاق‌ترین طراحان دوران خویش است....

آشنایی با "استاد جعفر پاکدست سردرودی" به انگیزه برگزاری همای ...

استاد جعفر پاکدست سردرودی در سال ۱۳۱۰ در سردرود، که شهرستانی کوچک از توابع تبریز می‌باشد، به دنیا آمد....

آشنایی با "استاد حبیب الله امین افشار" به انگیزه برگزاری هما ...

استاد حبیب الله امین افشار فرزند حاج میرزا امین امینی که فردی روحانی بود، در شهرارومیه در سال ۱۲۸۲ در یک خانواده متمول و روشنفکر شهری متولد گردید. ...

آشنایی با"استادان میر مصور و رسام ارژنگی" به انگیزه برگزاری ...

استادان میر مصور و رسام ارژنگی این دو هنرمند برجسته تبریز، رسام ارژنگی و میر مصور که مینیاتوریست و تذهیب کار بودند. ...

آشنایی با "جمشید نقاش ارژنگی" به انگیزه برگزاری همایش نقد و ...

جمشید نقاش ارژنگی مرحوم جمشید نقاش ارژنگی هنرمند نام دار و اصیل طراحی نقشه‌های قالی ریرباف در سال ۱۳۰۶ در تبریز در یک خانواده مذهبی دیده به جهان گشود. ...