آشنایی با«استاد حاج قلی نامی» به انگیزه برگزاری همایش نقد و ...

استاد حاج قلی نامی یکی از هنرمندان تبریز در محله سرخاب به سال ۱۳۰۴ مردی به دنیا آمد که سال‌ها بعد نامی جاودان در عرصه هنر این مرز و بوم از خود به یادگار گذاشت. ...

آشنایی با"استاد علی پورحلاجی" به انگیزه برگزاری همایش نقد و ...

استاد استاد علی پورحلاجی نیز یکی دیگر از طراحان جوان تبریز است. ...

« آشنایی با استاد غلامحسین جبینی خیابانی» به انگیزه برگزاری ...

استاد غلامحسین جبینی خیابانی (بدیع قلم) از جمله طراحان هنرمند تبریز است. ...

"جرعه ای از جام عشق" به انگیزه برگزاری همایش نقد و بررسی مست ...

تا کنون درموضوع قالی ايران و مجموعه عوامل آن  ، بسيار گفته و نوشته اند ، وهرانديشه ای با ويژه گيهای خاستگاه خود به شرح و وصف آن پرداخته است ، اما آنچه دراين ميان جای تامل دارد عدم و يا کمينه بودن مطلب...

آشنایی با استاد علیپور به انگیزه برگزاری همایش نقد و بررسی م ...

استاد علیپور ستاد علیپور از طراحان تبریزی بوده. ...

آشنایی بااستاد عبدالله عظیما به انگیزه برگزاری همایش نقد و ...

استاد عبدالله عظیما از جمله اساتید رفوگر تبریز است. ...

آشنایی با برادران هنرمند نظامی دوست به انگیزه برگزاری همایش ...

برادران نظامی دوست استاد صورت باف در سال ۱۳۱۲ خورشید در تبریز . ...

آشنایی با استاد عباسعلی اعلاباف به انگیزه برگزاری همایش نقد ...

استاد عباسعلی اعلاباف استاد عباسعلی اعلاباف در سال ۱۲۹۶ در شهر تبریز متولد شد. ...

به انگیزه برگزاری همایش نقد و بررسی مستندهای قالی آذربایجان ...

استاد اسکندری به سال1280 شمسی، در شهر تبريز، پا به عرصه وجود نهاد. ...