انواع شیرازه و کناره پیچ در فرش (قسمت اول) ...

...

استاد کاظمی حامد و مرمت یک فرش

...

نحوه رفع نمودن کجی کنار فرش

کجی یا سره داشتن کنار فرش به حالتی گفته میشود که خط های راست فرش که حاشیه ها و لبه های فرش را تشکیل میدهند نامنظم بوده و حالت موجی ، قوسی و با پایین و بالا داشته باشد . ...

بهترین شیوۀ شستشوی فرش در خانه

شتشوی فرش ها همیشه همراه با هزینه های گزاف بوده و گاهی حتی بوی نامطبوعی در فرش ها به جا می ماند. ساخت یک محلول خانگی بسیار ساده است و تنها به چند دقیقه زمان نیاز دارد. با این محلول نه تنها فرش هایتان ...

چرم دوزی در فرش

...

چرم دوزی فرش

...

دوگره زنی به روش فارسی داود گوهری ...

...

ابزار های مورد نیاز در مرمت دستبافته ها ...

مرمت دستبافته ها فرایندی هست که به ابزار های متفاوتی نیاز دارد . ...

کاشف نمودن دقیق فرش

...