روایت تصویری فرش گاز گرفته!!!!!

روایت تصویری فرشی که سگ گاز گرفته بود و با چله کشی بطلمه ای و پود کرباسی و گره فارس مرمت شد!...

سرنخ زدن در فرش

سرنخسر نخ عبارت است از سرپود ها ی کلفت یا نازک منقطع ویا گره چله هایی که در حین بافت پاره شده اندکه بعد از پرداخت قالی بر روی قالی آشکار میشوند. ...

ریشه کشی مغزی یا عوض کردن تار پاره شده به روایت تصویر ...

ریشه کشی مغزی یا عوض کردن تار پاره شده...

گزارش مرمت (قسمت اول: سوزن دوزی)

این نوع سوزن دوزی در واشنگتون امریکا بافته میشود که بیشتر برای روی مبلمان و صندلی های تزیینی به کار میرود که البته حالت پردهای هم دارد که خیلی کم برای رومیزی و پرده تولید میشود . ...

آشنایی با فرشهای دوشمه التی ترکیه و روند مرمت آن ...

به استثنای تصویر آخر فرش اولی برای مرمت حدود ۱۲۰ساله عمر داشته و همه به منطقه دوشمه التی ترکیه تعلق دارن، رنگ گیاهی و با طرح محرابی،تار و پور تماما پشم و دست ریس از کیفیت بالاست. ...

مرمت و رفوی فرش (قسمت اول)

چله کشی (تار کشی) پارگیهای وسیع ...

هنر نمایی داوود گوهری از زبان خودش و فرشهای مرمت شده ...

بعضی موقع دوستام میگن خوش به حالت که کانادا هستی .ولی برای رسیدن به اینجا تلاش کردم و رنج فراوان کشیدم، افتخار این را داشتم که یکی از فرش های محل مجلس کانادا را تعمیر کنم. ...

انواع ریشه دوزی

ریشه دوزی به سه طریق انجام می شود ...

ترمیم بید خوردگی در قالیهای معمولی و متداول خانگی ...

 ترمیم بید خوردگی ...