کاشف نمودن دقیق فرش

...

ریشه کشی بطلمه

بطلمه یک کلمه ترکی است که به معنی وصل کردن هست و منظور از ریشه بطلمه یعنی ریشه ها را به وسیله یک نخ کمکی به سر فرش وصل کنیم . ...

کارگاههای آموزش چله دوانی و مرمت فرش در استان گلستان ...

...

سوزن کاری در مرمت شیرازه به روایت تصویر ...

...

گزارش تصویری از کارگاه مرمت فرش حجت ا... قاسمی(2) ...

فرش تمام ابریشم درحال روفو...

استفاده از قلاب پشت در رفوگری

قلاب یا قلاب پشت یکی از ابزار های مورده استفاده در مرمت فرش میباشد . قلاب دسته ای مانند چوب درفش دارد (البته با جنس فلزی هم دارد ولی معمولا از جنس چوب میباشد) و سوزنی متصل به دسته چوبی به قطر معمول یا...

هزینه خدمات مرمت و رفو و شستشوی فرش در کارگاه مقصود صفرپور س ...

...

نرخ مرمت و شستشوی فرش

در کارگاه تخصصی مرمت نسیم و قالیشویی امیری مشهد ...

نرخ خدمات مرمت و رفوی فرش در قم

...