فرش های معیوب به دلیل اب خوردگی قبل و بعد از عملیات اصلاحی ...

...

کارگاه مرمت فرش در شیراز

...

سخنی تکنیکی از فرش بختیاری و روند مرمت یکی از آنها ...

از نظر ساختار جامعه عشایری چهارمحال و بختیاری به دلیل شرایط خاص زیستی به دو گروه تقسیم شده: ...

مرمت و پیشنه آن

هزاران سال پیش، بعد از اینکه بشر به تکنولوژی بافت منسوجات و زیر اندازها دست پیدا کرد برای ترمیم و تعمیر دست بافته های خود به ناچار هنری را ابداع کرد که امروزه به رفوگری و مرمت مشهور است. شاید علت ابدا...

بازار قدیمی فرش مشهد

بازار بزرگ مشهد در حاشیه حرم امام رضا (ع) قرار داشت که قسمت اعظم آن بعد از طرح نوسازی اطراف حرم تخریب شد. بازار فرش فروشان قسمتی از همین بازار است که در میدان بیت المقدس (فلکه آب) واقع شده است....

طراحی مجدد دستگاه پرداخت فرش در جهت دستیابی ساده به ارتفاع پ ...

امروزه قیچی های برقی (دستگاههای پرداخت ماشینی موجود)که برای پرداخت و کوتاه کردن اضافی پرزها به کار می روند دارای دندانه های مختلفی هستند تا امکان تنظیم ارتفاع پرز با رجشمار دلخواه میسر گردد. ...

طراحی مجدد دستگاه پرداخت فرش در جهت دستیابی ساده به ارتفاع پ ...

محدودیت هاومشکلات روشهای پرداخت موجود ...

طراحی مجدد دستگاه پرداخت فرش در جهت دستیابی ساده به ارتفاع پ ...

تصاویری از دستگاه پرداخت فرش ...

طراحی مجدد دستگاه پرداخت فرش در جهت دستیابی ساده به ارتفاع پ ...

مونتاژقطعات...