طراحی مجدد دستگاه پرداخت فرش در جهت دستیابی ساده به ارتفاع پ ...

کلیه فرش های گره دار(پرزدار)پس از اتمام بافت و یا هنگام بافت پرداخت یا روگیری می شوند.به عبارت دیگر اضافه پرز گره ها قیچی و ارتفاع آنها متناسب با رجشمار فرش کوتاه می شود.بافندگان مناطق مختلف کشور بر ح...

روند مرمت فرش چهار فصل

چنان که مشاهده می‌کنید این کار تعمیر بزرگی دارد و روند تعمیر این چنین تعمیراتی کمی متفاوت می‌باشد. این فرش به اندازه حدود ۳.۵ متر در ۵ متر می‌باشد و به علت اب خوردگی پوسیدگی زیادی به وج...

طراحی مجدد دستگاه پرداخت فرش در جهت دستیابی ساده به ارتفاع پ ...

به منظور دستيابی به ارتفاع پرز مناسب درزمان پرداخت فرش بررسی اولیه ی روشهای پرداخت فرش بصورت سنتی ،نیمه ماشینی وماشینی ضروری است.هر یک از این روشها بصورت جداگانه مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت. ...

روند تصویری مرمت گلیم ترک

برای مرمت این نوع گلیم که ازنوع درشت بافت متوسط میباشد:اول اطراف محل آسیب دیده را تمیز کرده و حدامکان جاهایی که ممکن باشد نجات داده و طرح هایی که پل هستند برای طرح های بعد حفظ می‌کنیم. ...

شرح روند مرمت سوماک آذربایجان

بعد از شستن سوماک محل رفو را تمیز میکنیم وتمام پشم ها ضعیف و بی دوام پاکسازی میکنیم و بهترین کار و آسان ترین راه تمیز کردن از طرف پشت سوماک میباشد ،برای تمیز کاری جاهای بزرگ اول از رو علامت گذاری میکن...

شستشو و مرمت فرش(قسمت ششم)

روش آماده نمودن چله برای مغزی نوع دوم ...

شستشو و مرمت فرش(قسمت پنجم)

روش ریشه دوزی به روش مغزی نوع  اول در قالی  لول: ...

شستشوی و مرمت فرش(قسمت چهارم)

ریشه دوزی به روش مغزی ...

شستشوی و مرمت فرش(قسمت سوم)

رعايت نكات خاص در شستشوی فرش هنگام شستشوی فرش رعايت برخی موارد باعث تضمين سلامت فرش و همچنين جلوگيری از پوسيدگی و افزايش دوام آن می گردد كه اهم آنها چنين است: شستشوی فرش بايد روی سطح كاملاً صاف و سخت...