کجی کنار فرش و شرح رفع آن

کجی یا سره داشتن کنار فرش به حالتی گفته میشود که خط های راست فرش که حاشیه ها و لبه های فرش را تشکیل میدهند نامنظم بوده و حالت موجی ، قوسی و با پایین و بالا داشته باشد . ...

کجی در فرش (کجی بغل)

میتوان کجی ها را به دو دسته تقسیم کرد: ...

شستشو و مرمت فرش(قسمت دوم)

شستشو به هر روش كه صورت گيرد دارای مراحل يكسانی به شرح زير است: ...

شستشوی و مرمت فرش(قسمت اول)

همه قاليهای مورد استفاده، اعم از قاليهايی كه برای مفروش كردن منازل به كار مي روند یا آنهایی كه جنبة تزئينی داشته و به عنوان تابلو بر روی ديوار نصب می شوند همه و همه پس از چند سال به علت مجاورت دائمی ب...

مرمت و رفوی فرش (قسمت پنجم)

• پود کشی در قالی تخت ...

مرمت و رفوی فرش (قسمت چهارم)

تارکشی قالی به روش مغزی دوم ...

مرمت و رفوی فرش (قسمت سوم)

تار کشی قالی به روش مغزی نوع اول...

شناخت اجمالی برند فرش طباطبایی و روند تصویری مرمت یکی از آنه ...

شاید میتوان این چنین گفت که قابل توجه ترین فرشهای تجاری و صادراتی بین سال های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ از کارگاهی از تبریز در میامد که خانوادهای صاحب آن بود به نام طباطبایی. ...

مرمت و رفوی فرش (قسمت دوم)

طریقه تارکشی به روش بطلمه در قالی تخت و نیم لول ...