نه متری تبریز علیا جدید چله و گل ابریشمنه متری تبریز علیا جدید چله و گل ابریشمنه متری تبریز علیا جدید چله و گل ابریشمنه متری تبریز علیا جدید چله و گل ابریشم

نه متری تبریز علیا جدید چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 40995
محل بافت : تبریز
عرض : 250 سانتی متر
طول : 354 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 27 کیلوگرم

قالی نه متری تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم