نه متری تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله چله و گل ابریشمنه متری تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله چله و گل ابریشمنه متری تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله چله و گل ابریشمنه متری تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله چله و گل ابریشمنه متری تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله چله و گل ابریشمنه متری تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله چله و گل ابریشم

نه متری تبریز طرح گنبد شیخ لطف الله چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 40993
محل بافت : تبریز
عرض : 252 سانتی متر
طول : 352 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد شیخ لطف الله
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 27 کیلوگرم

قالی نه متری تبریز نقشه گنبد شیخ لطف الله ابریشم