نه متری نقشه ماهی چهل رج کرک و ابریشمنه متری نقشه ماهی چهل رج کرک و ابریشمنه متری نقشه ماهی چهل رج کرک و ابریشمنه متری نقشه ماهی چهل رج کرک و ابریشم

نه متری نقشه ماهی چهل رج کرک و ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 40988
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 251 سانتی متر
طول : 343 سانتی متر
رج : 40
طرح : ماهی
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 27 کیلوگرم

قالی نه متری تبریز طرح ماهی کرک و ابریشم