حدود هفت متری هریس روستایی پشم دست ریس گیاهیحدود هفت متری هریس روستایی پشم دست ریس گیاهیحدود هفت متری هریس روستایی پشم دست ریس گیاهیحدود هفت متری هریس روستایی پشم دست ریس گیاهی

حدود هفت متری هریس روستایی پشم دست ریس گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 70016
محل بافت : هریس بخشایش
عرض : 226 سانتی متر
طول : 324 سانتی متر
رج : 30
طرح : هندسی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 35 کیلوگرم

هفت متری هریس بخشایش اصل دست ریس