قالیچه هریس روستایی پشم دست ریس گیاهیقالیچه هریس روستایی پشم دست ریس گیاهیقالیچه هریس روستایی پشم دست ریس گیاهیقالیچه هریس روستایی پشم دست ریس گیاهیقالیچه هریس روستایی پشم دست ریس گیاهی

قالیچه هریس روستایی پشم دست ریس گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 70020
محل بافت : هریس بخشایش
عرض : 160 سانتی متر
طول : 222 سانتی متر
رج : 30
طرح : هندسی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 15 کیلوگرم

فرش سه متری هریس بخشایش اصل پشم