شش متری دستباف نایین شش لا لچک ترنج کرک و ابریشم شش متری دستباف نایین شش لا لچک ترنج کرک و ابریشم شش متری دستباف نایین شش لا لچک ترنج کرک و ابریشم شش متری دستباف نایین شش لا لچک ترنج کرک و ابریشم

شش متری دستباف نایین شش لا لچک ترنج کرک و ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 10797
محل بافت : نایین
عرض : 213 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 65
طرح : لچک ترنج نایین
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : نخودی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

شش متری دستبافت نایین شش متری ریز بافت شش لا کرک و ابریشم