قالیچه تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشم

قالیچه تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22038
محل بافت : تبریز
عرض : 153 سانتی متر
طول : 211 سانتی متر
رج : 55
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : شکلاتی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

سه متری تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل ابریشم