قالیچه تبریز طرح جدید کهن کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید کهن کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید کهن کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید کهن کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید کهن کف حاشیه ابریشم

قالیچه تبریز طرح جدید کهن کف حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22039
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 215 سانتی متر
رج : 55
طرح : جدید کهن
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

سه متری تبریز نقشه جدید کهن چله و گل ابریشم