قالیچه دستباف نائین 9 لا کرک و ابریشمقالیچه دستباف نائین 9 لا کرک و ابریشمقالیچه دستباف نائین 9 لا کرک و ابریشمقالیچه دستباف نائین 9 لا کرک و ابریشم

قالیچه دستباف نائین 9 لا کرک و ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22045
محل بافت : نایین
عرض : 140 سانتی متر
طول : 203 سانتی متر
رج : 9
طرح : لچک ترنج نایین
ابریشم : 10 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : نخودی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 6 کیلوگرم

سه متری دستباف نایین لچک ترنج گل ابریشم