پرده ای گبه قشقایی ریز بافت طرح جدید اسپرتپرده ای گبه قشقایی ریز بافت طرح جدید اسپرتپرده ای گبه قشقایی ریز بافت طرح جدید اسپرتپرده ای گبه قشقایی ریز بافت طرح جدید اسپرت

پرده ای گبه قشقایی ریز بافت طرح جدید اسپرت

فروخته شده

کد فرش : 41000
محل بافت : قشقایی فارس
عرض : 176 سانتی متر
طول : 268 سانتی متر
رج : 40
طرح : اسپرت جدید قشقایی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم شکلاتی
رنگ حاشیه : کرم شکلاتی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 17 کیلوگرم

پرده ای قشقایی طرح ساده تمام پشم رنگ گیاهی