قالیچه ترکمن نقشه یموتی چله ابریشمقالیچه ترکمن نقشه یموتی چله ابریشمقالیچه ترکمن نقشه یموتی چله ابریشمقالیچه ترکمن نقشه یموتی چله ابریشم

قالیچه ترکمن نقشه یموتی چله ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22037
محل بافت : ترکمن
عرض : 138 سانتی متر
طول : 194 سانتی متر
رج : 60
طرح : هندسی
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : سبز
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : پشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

قالیچه نفیس ترکمن چله ابریشم ریزبافت