شش متری هریس اردبیل طرح یگانهشش متری هریس اردبیل طرح یگانهشش متری هریس اردبیل طرح یگانهشش متری هریس اردبیل طرح یگانهشش متری هریس اردبیل طرح یگانه

شش متری هریس اردبیل طرح یگانه

فروخته شده

کد فرش : 10800
محل بافت : اردبیل
عرض : 202 سانتی متر
طول : 302 سانتی متر
رج : 33
طرح : یگانه
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 24 کیلوگرم

شش متری اردبیل پشمی رنگ گیاهی