شش متری هریس اردبیل کف ابریشم اعلاشش متری هریس اردبیل کف ابریشم اعلاشش متری هریس اردبیل کف ابریشم اعلاشش متری هریس اردبیل کف ابریشم اعلا

شش متری هریس اردبیل کف ابریشم اعلا

فروخته شده

کد فرش : 10801
محل بافت : اردبیل
عرض : 203 سانتی متر
طول : 320 سانتی متر
رج : 35
طرح : هریس
ابریشم : 50 %
رنگ زمینه : طلایی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 22 کیلوگرم

شش متری اردبیل طرح هریس کف ابریشم