قالیچه هریس اردبیل کف سادهقالیچه هریس اردبیل کف سادهقالیچه هریس اردبیل کف سادهقالیچه هریس اردبیل کف ساده

قالیچه هریس اردبیل کف ساده

فروخته شده

کد فرش : 22046
محل بافت : اردبیل
عرض : 154 سانتی متر
طول : 203 سانتی متر
رج : 33
طرح : کف ساده
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شتری
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 12 کیلوگرم

سه متری اردبیل نقشه هریس کف ابریشم