قالیچه هریس اردبیل طرح دو برگقالیچه هریس اردبیل طرح دو برگقالیچه هریس اردبیل طرح دو برگقالیچه هریس اردبیل طرح دو برگ

قالیچه هریس اردبیل طرح دو برگ

فروخته شده

کد فرش : 22048
محل بافت : اردبیل
عرض : 142 سانتی متر
طول : 225 سانتی متر
رج : 33
طرح : دو برگ
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 12 کیلوگرم

قالیچه اردبیل نقشه دو برگ پشم