قالیچه هریس اردبیل طرح دو برگقالیچه هریس اردبیل طرح دو برگقالیچه هریس اردبیل طرح دو برگقالیچه هریس اردبیل طرح دو برگ

قالیچه هریس اردبیل طرح دو برگ

فروخته شده

کد فرش : 22049
محل بافت : اردبیل
عرض : 144 سانتی متر
طول : 213 سانتی متر
رج : 33
طرح : دو برگ
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 12 کیلوگرم

سه متری اردبیل هریس نقشه دو برگ جدید