نه متری تبریز طرح شیرفر دست دوم چله و گل ابریشمنه متری تبریز طرح شیرفر دست دوم چله و گل ابریشمنه متری تبریز طرح شیرفر دست دوم چله و گل ابریشمنه متری تبریز طرح شیرفر دست دوم چله و گل ابریشم

نه متری تبریز طرح شیرفر دست دوم چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 44411
محل بافت : تبریز
عرض : 248 سانتی متر
طول : 342 سانتی متر
رج : 55
طرح : شیر فر
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 25 کیلوگرم

نه متری تبریز طرح شیرفر دست دوم چله و گل ابریشم 55 رج