تابلو فرش تبریز کوچه باغ پاییز چله و گل ابریشمتابلو فرش تبریز کوچه باغ پاییز چله و گل ابریشم

تابلو فرش تبریز کوچه باغ پاییز چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 60970
محل بافت : تبریز
عرض : 53 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : کوچه باغ پاییز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز نقشه کوچه باغ