ذرع و نیم گبه قشقایی شیرازذرع و نیم گبه قشقایی شیرازذرع و نیم گبه قشقایی شیرازذرع و نیم گبه قشقایی شیراز

ذرع و نیم گبه قشقایی شیراز

فروخته شده

کد فرش : 30760
محل بافت : قشقایی شیراز
عرض : 104 سانتی متر
طول : 145 سانتی متر
رج : 30
طرح : کف ساده
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم شتری
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 7 کیلوگرم

ذرع و نیم تمام پشم رنگ گیاهی